Rechtbank Den Haag handhaaft de 16 aanslagen rioolheffing omdat het aannemelijk is dat de sloot op het terrein van X via andere sloten aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Hoewel de gemeente dit laatste niet met een kaart kan aantonen, acht de rechtbank het toch aannemelijk aangezien het terrein van X zich in de bebouwde kom bevindt.

X is eigenaar van 16 garages gelegen in de gemeente Zuidplas. X is het niet eens met de 16 aanslagen rioolheffing die de gemeente voor deze percelen opgelegd heeft. Hij stelt dat vanuit zijn percelen geen directe of indirecte lozing plaatsvindt op het gemeentelijke riool. Op zijn terrein is een sloot aanwezig en putten en drainage waarin het water terechtkomt.

Rechtbank Den Haag handhaaft de 16 aanslagen rioolheffing omdat het aannemelijk is dat de sloot op het terrein van X via andere sloten aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Hoewel de gemeente dit laatste niet met een kaart kan aantonen, acht de rechtbank het toch aannemelijk aangezien het terrein van X zich in de bebouwde kom bevindt. Nu er sprake is van een indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering, zijn de aanslagen rioolheffing terecht opgelegd. De garages van X zijn te groot om aanspraak te maken op een vrijstelling voor de rioolheffing. Het beroep van X is ongegrond.

 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Editie: 6 februari

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  95
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen