Rechtbank Den Haag oordeelt dat de abonnementskosten niet aftrekbaar zijn omdat de aftrek vanaf 2013 is gelimiteerd tot door de onderwijsinstelling verplicht gestelde literatuur.

Belanghebbende, de heer X, trekt in zijn IB-aangifte over 2013 scholingskosten van zijn partner af. De partner volgt in dat jaar een opleiding sociaal juridische dienstverlening aan de Hogeschool InHolland. X trekt de abonnementskosten af voor de losbladig Editie Cremers en Ars Aequi, zijnde een totaalbedrag van € 5.592. Dit studiemateriaal is door de school aangemerkt als aanbevolen literatuur. In geschil is of de inspecteur de aftrek in zoverre terecht heeft geweigerd.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de abonnementskosten niet aftrekbaar zijn omdat de aftrek vanaf 2013 is gelimiteerd tot door de onderwijsinstelling verplicht gestelde literatuur. De wetgever heeft de aftrek gelimiteerd vanwege de conflictgevoeligheid van aftrekposten met een gemengd karakter en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsproblemen. De door de wetgever gemaakte keuze is niet evident van iedere redelijke grond ontbloot en moet dus worden geëerbiedigd. Voorts is niet gebleken dat sprake is van een individuele en buitensporige last voor X. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.27

Editie: 3 juli

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  26
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen