De Europese Commissie maakt stappen bekend van haar campagne om de fiscale transparantie te vergroten en belastingmisbruik aan te pakken.

De Europese Commissie heeft op 5 juli j.l. de volgende stappen uiteengezet van haar campagne om de fiscale transparantie te vergroten en belastingontduiking en belastingontwijking in de EU te bestrijden. Dit in het licht van de problemen die door de recente medialekken, de Pamamapapers, aan de oppervlakte zijn gekomen.

De volgende maatregelen worden voorgesteld:

 • •.

  De belastingautoriteiten de informatie geven zie ze nodig hebben. Om belastingontduikers te pakken, moeten de belastingautoriteiten weten wie de eindbegunstigde van elke vennootschap, elke trust of elk fonds is. Niet overal in de EU beschikken de bevoegde nationale autoriteiten momenteel over deze informatie.

 • •.

  De voor autoriteiten beschikbare informatie uitbreiden. De Commissie stelt voor bestaande en nieuwe rekeningen aan een cliëntenonderzoek te onderwerpen. Dit moet voorkomen dat rekeningen die voor ongeoorloofde activiteiten kunnen worden gebruikt, niet worden ontdekt.

 • •.

  De transparantie inzake de uiteindelijke begunstigden over de grenzen heen vergroten. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van belastingontduiking en belastingontwijking moet ook de fiscale transparantie grensoverschrijdend zijn.

 • •.

  Het toezicht op de activiteiten van belastingadviseurs verbeteren. Het staat vast dat sommige belastingadviseurs en financiële intermediairs een sleutelrol hebben gespeeld bij het faciliteren van belastingontduiking.

 • •.

  Good governance op fiscaal gebied wereldwijd aanmoedigen en niet-coöperatieve belastingjurisdicties aanpakken.

 • •.

  Klokkenluiders beschermen.

[Nieuwsbron]

Editie: 12 juli

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen