Hof Amsterdam oordeelt dat X de recreatiewoning niet meer dan 90 dagen voor eigen gebruik ter beschikking heeft gehouden. 

Aan X is een aanslag forensenbelasting opgelegd. Rechtbank Amsterdam verklaart het beroep gegrond en vernietigt de aanslag. De gemeente Bergen komt in hoger beroep. In geschil is de vraag of X de woning in het kalenderjaar meer dan 90 dagen voor zichzelf ter beschikking heeft gehouden. Hof Amsterdam acht aannemelijk dat X de woning verhuurt zonder eigen gebruik. Naar het oordeel van het hof heeft X de bij A geregistreerde periode van 28 dagen eigen gebruik uitsluitend gebruikt voor het gereed maken en houden van de woning voor verhuur. Dat X het onderhoud in zijn eigen tempo heeft gedaan en dat dit heeft geresulteerd in een langduriger werk dan wellicht gebruikelijk, doet daaraan niets af. De woning heeft volgens X de functie van beleggingsobject en een mogelijke vakantiewoning voor het gezin van diens dochter. De dagen dat de woning door het gezin van de dochter van X werden gebruikt, kunnen niet worden aangemerkt als gebruik door X. Vaststaat dat de dochter geboekt heeft op de gebruikelijke wijze, zoals dit ook door derden geschiedt en dat zij een prijs heeft betaald die ook door een willekeurige derde betaald dient te worden. Of X haar de huurprijs achteraf terugbetaalt, doet niet af aan het eigen gebruik door X van de woning.  

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Editie: 7 april

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen