Hof 's-Hertogenbosch verwerpt alle grieven van X tegen de aanslag BIZ-heffing 2011 die de gemeente hem heeft opgelegd. 

Aan belanghebbende, X, is op grond van de Experimentenwet bedrijven investering zones (Wet BIZ) een aanslag BIZ-bijdrage opgelegd. Rechtbank Limburg verklaart het beroep ongegrond. In hoger beroep bestrijdt X de aanslag met een reeks van grieven.

Hof 's-Hertogenbosch verwerpt alle grieven van X tegen de aanslag BIZ-heffing 2011 die de gemeente hem heeft opgelegd. Tevergeefs stelt X dat zijn pand niet in de BI-zone is gelegen. De gemeente heeft niet onzorgvuldig gehandeld door de stembiljetten voor de draagvlakmeting te laten uitreiken en ophalen door zogeheten ambassadeurs. Dat in het proces-verbaal van de telling van de stembiljetten een onjuiste datum vermeld staat, maakt de uitslag van de stemming niet ongeldig. Het hof sluit zich verder aan bij de beslissing van de rechtbank dat de WOZ-waarden van de onroerende zaken van de bijdrageplichtigen onder de beperkte geheimhouding van art. 8:29 Awb vallen. Het feit dat de som van de WOZ-waarden gewicht in de schaal legt bij de draagvlakmeting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, aldus het hof. Ook faalt de stelling van X dat in de uitvoeringsovereenkomst geen afdwingverplichting zou zijn opgenomen. Die is er nl. wel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 26

Experimentenwet BI-zones 4

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Editie: 17 juli

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  29
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen