Advocaat-generaal Wathelet concludeert dat het sluiten van een licentieovereenkomst alleen als misbruik kan worden beschouwd als het wezenlijke doel ervan is dat in strijd met het EU-recht een belastingvoordeel wordt verkregen. De fiscus mag hierbij de plaats van een dienstverrichting opnieuw bepalen, ook al kan hierdoor dubbele belastingheffing optreden.

György Zóltan Gattyán ontwikkelt knowhow voor een interactief communicatiesysteem waarmee in realtime vrijetijdsdiensten met volwassenencontent kan worden aangeboden. Gattyán draagt de knowhow over aan een Liechtensteinse vennootschap. Vervolgens vinden er transacties plaats met Portugese en Luxemburgse vennootschappen. Uiteindelijk wordt de knowhow geëxploiteerd door de Portugese vennootschap Lalib-Gaesto e Investiments Lda. De knowhow wordt op basis van een licentieovereenkomst ter beschikking gesteld door WebMindLicenses Kft., een Hongaarse vennootschap waarvan Gattyán eigenaar-bestuurder is. WebMindLicenses heeft de knowhow om niet verkregen van een Portugese vennootschap, waarvan Gattyán ook eigenaar is. Naar aanleiding van een onderzoek legt de Hongaarse Belastingdienst btw-navorderingsaanslagen op. Volgens de fiscus exploiteert WebMindLicenses in feite de knowhow, en geschiedt de exploitatie daarom in feite in Hongarije. De Hongaarse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld. 

Advocaat-generaal Wathelet concludeert dat het sluiten van een licentieovereenkomst alleen als misbruik kan worden beschouwd als het wezenlijke doel ervan is dat in strijd met het door de bepalingen van EG-richtlijn 2006/112 beoogde doel een belastingvoordeel wordt verkregen. Het is volgens de A-G aan de nationale rechter om te oordelen of daar sprake van is. De A-G merkt verder nog op dat de fiscus de plaats van een dienstverrichting opnieuw mag bepalen, ook al kan hierdoor dubbele belastingheffing optreden.

[Nieuwsbron]

Editie: 18 september

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  33
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen