Rechtbank Leeuwarden overweegt dat X niet voldoet aan de in artikel 3.93 Wet IB 2001 geformuleerde voorwaarden voor de uitzondering op de terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92 Wet IB 2001.

 

X houdt alle aandelen in X bv en is samen met zijn echtgenote eigenaar van een woning. Tot 13 mei 2004 heeft X in deze woning gewoond. Vanaf 13 mei 2004 woont X op een ander adres. Zijn vrouw en kinderen verhuizen in de maanden juli en augustus 2005 ook naar dit adres. De woning staat begin 2005 te koop voor € 795 000. In 2005 sluit X met Y bv, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, een huurovereenkomst.  De woning wordt met ingang van 1 juli 2005 voor een periode van vijf jaar, door X aan Y bv, verhuurd voor een huurprijs van € 3500 per maand. In zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2008 heeft X de inkomsten uit het pand opgenomen als resultaat uit overige werkzaamheden in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001. De inspecteur stelt dat sprake is van het ter beschikking stellen van een werkruimte in de zin van artikel 3.93 Wet IB 2001. De huur van het pand dient dan als loon in aanmerking te worden genomen en aftrek van kosten is niet mogelijk. Volgens X is de inbrengwaarde van de onroerende zaak € 850 000, volgens de inspecteur moet van een WOZ-waarde van € 706 000 worden uitgegaan. Rechtbank Leeuwarden overweegt dat artikel 3.93, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001 niet op de woning van toepassing is omdat geen sprake is van een werkruimte in een woning die aan belastingplichtige ter beschikking staat. Het pand wordt immers door X verhuurd aan Y bv, waardoor deze niet aan X, maar aan Y bv ter beschikking staat. Dat Y bv het pand vervolgens weer aan X, in zijn hoedanigheid van werknemer van Y bv, als werkruimte ter beschikking stelt, maakt dit oordeel niet anders. Aan de in artikel 3.93 Wet IB 2001 geformuleerde voorwaarden voor de uitzondering op de terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92 Wet IB 2001 wordt daarmee door X niet voldaan. De rechtbank stelt de inbrengwaarde per 1 juli 2005 in goede justitie vast op € 800 000. De afschrijving voor 2008 bedraagt 2,5% van deze waarde.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.93

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92

Editie: 21 januari

Instantie: Rechtbank Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  27
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen