Belangrijkste arresten Hoge Raad

Hieronder staan verwijzingen naar de belangrijkste arresten van de Hoge Raad over de box 3-heffing:

  • 20-05-2022 Hoge Raad wijst belastingplichtigen op mogelijkheid om rechtsherstel te verkrijgen voor box 3-heffing (21/03587)
  • 20-05-2022 Geen rechtsherstel voor belastingplichtige die te laat bezwaar maakt tegen box 3-heffing (21/04407)
  • 24-03-2022 Volgens A-G is rechtsherstel niet nodig bij na Kerstarrest ingediend verzoek ambtshalve vermindering (21/04407)
  • 24-12-2022 Kerstarrest: Vermogensmix box 3 in 2017 en 2018 in strijd met internationale verdragen (21/01243)
  • 02-07-2021 Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over behandeling massaal bezwaar box 3-heffing (20/03092)
  • 14-06-2019 Ondanks buitensporige last bij laag reëel rendement op risicovrije beleggingen grijpt rechter niet in (18/00480)
  • 14-06-2019 Box 3-heffing vormt op stelselniveau schending eigendomsrecht: Hoge Raad grijpt echter niet in (17/05606)